Budinformation

Här följer information om budgivningen (för fullständig information hänvisas till villkoren).
https://auktion.biliaoutlet.se/DATA/Uploads/AuktionsMedlemsvillkor.pdf

Auktionsförfarande

Varje veckodag läggs nya fordon ut på biliaoutlet.se som sedan avslutas en vecka efter publicering, med undantag för fordon publicerade på fredagar som avslutas måndagen tio dagar senare. Det är möjligt att bjuda på fordonen direkt när de läggs ut. Auktionernas avslutningstid framgår av auktionslistan.

Köp direkt

Vissa fordon har ett angivet "Köp direkt-pris". Det innebär att medlem kan avsluta auktionen direkt genom att klicka i avsedd dialogruta. Slagavgift tillkommer på "Köp Direkt-priset". Medlemmen vinner då rätten att köpa objektet och får ett vinnande bud-mail enligt nedan.

Möjligheten att få rätt att köpa objektet via "Köp Direkt" är som huvudregel tillgänglig fram till dagen innan auktionsavslut, kl. 22.00. Därefter fortsätter auktionen utan denna möjlighet.

Auktionsavslut , nedräkningsklocka och förlängning av sluttid

Varje fordon har en nedräkningsklocka till auktionsavslut/klubbslag. Inkommer ett nytt bud inom 3 minuter från avslut förlängs tiden med 3 minuter. Har 3 minuter passerats kommer auktionen att avslutas och högstbjudande bud kan utses. Auktionsavslutet är alltså rörligt beroende på antal budgivare.

Uppdatering sker automatiskt och var 15:e sekund presenteras nytt bud om det inkommit något. Du behöver alltså inte uppdatera själv. Tänk på att din egen uppkoppling via Internet kan ta upp till 20 sekunder varför bud som är för nära på sluttiden kan komma att hamna efter avslutet. Ett tips är att alltid ha lite marginal mot sluttiden.

Netbiltid

På hemsidan finns en klocka som anger Bilia Outlet-tid. Denna klocka uppdateras automatiskt och styr tidsangivelserna på hemsidan.

Bud

För att lägga ett bud på ett fordon måste man vara medlem och inloggad. Buden kan endast läggas i jämna 500-kronors intervall. Det finns två typer av bud vilket framgår nedan. Budgivningen är öppen och buden tillsammans med användarnamnet syns under respektive fordon.

Vanliga bud

Medlem höjer budet genom att notera ett högre bud i avsedd dialogruta och därefter klicka på knappen "Lägg bud". Man kan höja sitt eget bud. Vid lika bud gäller det som inkom först till Bilia Outlets server.

Maxbud

Medlem kan höja budet genom att lägga in ett automatiskt bud i avsedd dialogruta. Det innebär att budet automatiskt höjs med 500 kronor upp till en högsta nivå i de fall andra budgivare bjuder på samma fordon. Ett maxbud innebär att medlemmen är med upp till ett visst belopp men får möjlighet att köpa till det lägre priset om ingen annan budgivare finns. Det maxbud som medlem har lagt framgår och visas endast för medlemmen. Vid lika maxbud mellan olika medlemmar gäller det som inkom först. Medlemmen behöver själv inte bevaka auktionen utan kan gå in på sina sidor efter auktionen avslutats för att se utfallet.

Högsta bud

När auktionen avslutas har medlemmen med det högsta budet vunnit auktionen. Medlemmen har då rätt att köpa objektet till detta pris under förutsättning att reservationspriset uppnåtts.

Meddelande till vinnande budgivare

Efter auktionens avslut kommer ett e-postmeddelande att sändas till den medlem som har lagt det högsta budet. Av detta meddelande framgår att medlemmen vunnit auktionen, vilket objekt det gäller samt priset. Vidare fås information om hur vinnaren kan påkalla sin rätt att köpa objektet, leverans, godkännande av objektet samt betalningsalternativ.

Fordonet skall betalas samt godkännas och hämtas inom 7 dagar. Efter det att kontakt har tagits mellan medlem och Bilia Outlet skickas en bekräftelse till medlemmen där det framgår vad som överenskommits beträffande betalning och leverans. Om kontakt ej kan etableras inom 3 arbetsdagar debiteras slagavgiften och objektet kan säljas till annan.

Även om reservationspriset inte uppnåtts skickas ett e-postmeddelande till medlem med högsta bud. Av detta meddelande framgår att reservationspriset inte uppnåtts samt att fordonet inte kan säljas för detta pris. Det framgår också att Bilia Outlet kommer att kontakta medlemmen per telefon för att diskutera budet.

Vinnande bud

Medlem har en rättighet att köpa objektet till detta pris under förutsättning att budet uppnått reservationspris. Har budet inte uppnått reservationspris krävs ett godkännande från Bilia Outlet för att affären skall genomföras. Parterna kommer då överens per telefon.

Skulle objektet inte motsvara det beskrivna skicket och medlemmen därför väljer att reklammera tjänsten och väljer att inte köpa objektet utgår ingen slagavgift , i annat fall har Bilia Outlet alltid rätt att debitera slagavgift. Är transport bokad, på begäran av medlem, för att hämtas ut på annan Bilia Outlet-anläggning kommer denna kostnad ej att återbetalas.

Slagavgift

För varje fordon som säljs tillkommer en slagavgift som är angiven inklusive moms. Information om slagavgift anges i anslutning till varje objekt.

Bud på plats

Det går ej att lägga bud på plats om man inte har uppkoppling. Du måste vara medlem för att lägga bud.