Transport

Bilia Outlet erbjuder transport till någon av våra anläggningar till nedan priser i samarbete med en av marknadens största biltransportörer.

Transport går även att ordna till de flesta orter i Sverige. Tänk bara på att om fordonet skall till annan plats än våra egna anläggingar måste det godkännas och betalas innan transport kan ske. Det går att ge annan person fullmakt för detta, men skall ske skriftligen och skickas till oss eller medföras av den som godkänner objektet. Kontakta oss för prisuppgift på transportkostnaden innan ni beställer. Nedan priser är ca-priser och gäller för fordon under 1,7 m höjd och 5,0 meter långt.

Från Göteborg Kungsängen Malmö Jönköping
Göteborg   2 869 1 559 956
Kungsängen 2 869   3 566 2 194
Malmö 1 559 3 566   1 744
Jönköping 956 2 194 1 744  
Eskilstuna 2 227 1 633 3 798 2 227
Borlänge 2 756 1 463 4 669 2 531
Gävle 3 319 1 687 4 529 2 813
Halmstad 956 3 206 956 1 147
Helsingborg 1 559 3 566 889 1 406
Härnösand 4 726 2 587 5 963 4 219
Kalmar 2 194 2 813 1 676 1 669
Karlstad 1 631 1 969 3 094 2 296
Linköping 1 687 1 631 2 453 1 069
Luleå 6 436 4 680 7 484 5 996
Mora 2 813 1 942 5 148 2 981
Skellefteå 5 885 3 890 7 117 4 524
Stockholm 2 869 952 3 566 2 194
Sundsvall 4 387 2 419 5 681 3 937
Umeå 5 119 3 364 6 168 4 680
Vimmerby 1 631 2 178 2 167 1 069
Östersund 4 556 3 431 6 667 4 950